A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Szukaj

PITAX

 

 

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Logo KDR

Deklaracja dostępności

Odlotowa Polska Wschodnia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 20072013 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej PROJEKT NR: POPW.01.04.04-00-024/11 NAZWA PROJEKTU: „ODLOTOWA POLSKA WSCHODNIA”


Termin realizacji: 01.08.2012 r. – 30.11.2014 r. Całkowita wartość projektu: 1 663 195,96 PLN Wartość dofinansowania: 1 491 314,13 PLN Wartość wkładu własnego partnerów projektu: 171 881,83 PLN Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4 Promocja i Współpraca  - www.polskawschodnia.gov.pl


Opis: Projekt realizowany był w partnerstwie z Miast Krosno, Chełm i Ełk.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

1. Opracowano wspólną strategię rozwoju regioniów Polski wschodniej w oparciu o sektor lotniczy – w ramach działania powstały następujące dokumenty: master plan dla lotniska w Krośnie, ekspertyza dotycząca potencjału społeczno-gospodarczego miasta Chełm w zakresie branży lotniczej, badania i analizy potencjału lotniczego wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

2. Opracowano dokumentację dla budowy lotniska w Ełku.

3. Zorganizowano konferencję dotyczącą potencjału inwestycyjnego miast lotniczych Polski Wschodniej – w ramach tego działania zorganizowano również piknik lotniczy z imprezą kulturalną w Krośnie.

4. Zrealizowano następujące działania promocyjne: foldery, prezentacje multimedialne, gadżety reklamowe oraz produkcja i emisja wspólnego spotu reklamowego  w telewizji ogólnopolskiej.

Strona projektu

 

 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack