Chełm - największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej. Dawna stolica księstwa, województwa i ziemi chełmskiej. Gród o ponadtysiącletniej historii...

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Loading
https://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
https://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
https://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
https://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
https://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
https://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

ZIELONE MIASTO

Facebook

fb

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

KULTURA MAŁEGO I DUŻEGO CZŁOWIEKA BUTTON

ipk

WSCH

Logo Funduszu Dróg Samorządowych - odnośnik do strony informacyjnej projektu

Zyj po chelmsku
 

zorza

logo 3 Plus

baner mielec

12B

logo hospicjum chelm

Deklaracja dostępności

5643739
Wizyt dziśWizyt dziś1006
Wizyt wczorajWizyt wczoraj1776
W tym miesiącuW tym miesiącu57740
Ogółem od 12 08 2009Ogółem od 12 08 20095643739

Ograniczenia UM Chełm

Drodzy Chełmianie, w związku z obostrzeniami obowiązującymi w tzw. czerwonej strefie, od poniedziałku, 19 października w Urzędzie Miasta Chełm zostaną wprowadzone ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.
Najważniejsze zmiany:
Załatwianie spraw urzędowych odbywać się będzie w trybie komunikacji pocztowej, elektronicznej (poczta tradycyjna, e-mail, ePUAP) oraz telefonicznej.
Alternatywnie interesanci mogą również:
- w godzinach pracy Urzędu wrzucić dokumenty do urn wystawionych w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy: ul. Lubelskiej 65, ul. Pocztowej 50 (Urząd Stanu Cywilnego), ul. Mickiewicza 32a (Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi), ul. Obłońskiej 20. Dokumenty należy wrzucać do urn w zamkniętej kopercie opisanej nazwą Departamentu/Wydziału oraz numerem telefonu, celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
- złożyć dokumenty w Referacie Obsługi Interesantów usytuowanym na parterze budynku przy ul. Lubelskiej 65.
Bezpośrednia obsługa interesantów będzie się odbywać wyłącznie w określonych przypadkach i w wyznaczonych do tego miejscach:
URZĄD MIASTA CHEŁM (hol budynku przy ul. Lubelskiej 65)
świadczenia usług komunalnych,
administracja architektoniczno-budowlana, w tym dotyczących:
- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
- decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
ochrona środowiska, w tym dotyczących:
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
- decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów
- wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów, decyzji o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz decyzji o odmowie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny
- decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych
- zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
- korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej
sprawy związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, w tym przebudowa lub remont infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej,
czynności związane z wnioskami o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, obrót nieruchomościami, w tym:
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- nabywanie i zbywanie nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz Skarbu Państwa;
zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania oraz sprawy związane z wezwaniem organu podatkowego,
URZĄD STANU CYWILNEGO (ul. Pocztowa 50):
rejestracja stanu cywilnego;
ewidencja ludności i dowodów osobistych;
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH (ul. Obłońska 20),
 
sprawy dotyczące pomocy społecznej;
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI (ul. Lubelska 63)
wydawanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI (ul. Mickiewicza 32a)
w sprawach związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
 
W wyjątkowych przypadkach komórki organizacyjne Urzędu realizują bezpośrednią obsługę interesantów wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. Ogólny numer tel. UM Chełm 82 565 20 70. Wykaz pozostałych numerów jest dostępny na stronie internetowej www.chelm.pl

Przyjazne strony

 rzecznik  
    chdk logomdk  
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack