Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Prezydent Miasta Chełm ogłasza konkurs o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2020 roku edabska 188
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHEŁM W ROKU 2021 W ZAKRESIE: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym edabska 142
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHEŁM W ROKU 2021 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych edabska 139
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2021 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych edabska 220
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHEŁM W ROKU 2021 W ZAKRESIE: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób edabska 211
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego edabska 218
Prezydent Miasta Chełm ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego w 2020 roku określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na 2020 rok Aneta Jabłońska 231
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Chełm w roku 2020 w zakresie promocji i organizacji wolontariatu edabska 305
PREZYDENT MIASTA CHEŁM OGŁASZA: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2020 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym edabska 292
ogłoszenie o rostrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży edabska 340