Loading
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 029 (stan na I półrocze 2018 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Wydziały Urzędu Miasta

Wydział Oświaty

Wydział Oświaty

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

 

Dyrektor Wydziału:

p.o. Beata Wójcik

tel. (82) 565-39-65 , 565-22-23 wew. 170

 

 

Jak załatwić sprawę w wydziale

 

Do zakresu działania Wydziału Oświaty należą w szczególności sprawy:

 • wynikające z pełnienia przez Miasto funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola, szkoły, placówki oświatowe i placówki oświatowo – wychowawcze;
 • inicjowania tworzenia, przekształcania, likwidacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w pkt. 1
 • koordynowania funkcjonowania i sprawowania nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowo – wychowawczych
 • koordynowania zadań związanych z bieżącym utrzymaniem technicznym publicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowo – wychowawczych
 • kadrowe wynikające ze stosunku pracy dyrektorów jednostek i organizacji pracy
 • związane z ewidencją szkół i placówek niepublicznych
 • nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  pracowników i uczniów
 • sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów i sieci szkół ponadgimnazjalnych
 • sprawozdawczości statystycznej dotyczącej placówek publicznych i niepublicznych do  celów  naliczania subwencji i dotacji
 • koordynacji i sprawowania nadzoru nad organizowanym wypoczynkiem zimowym i letnim dzieci młodzieży
 • realizacji i koordynacji zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetowych i zewnętrznych  w zakresie oświaty
 • związane z udzielaniem dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
 • organizacyjne i merytoryczne związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Chełm

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wniosek o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego* w roku szkolnym 2018/2019

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

Dyrektor Wydziału:

Joanna Babijczuk-Molik

tel. (82) 565-26-07 , 565-22-23 wew. 146

 

Zastępca Dyrektora Wydziału:

Irena Lewczak

tel. (82) 565-56-78 , 565-22-23 wew. 208

Jak załatwić sprawę w wydziale

 

tel. (82) 564 3882 – zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej

tel. (82) 5652438księgowość podatkowa i windykacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych

tel. (82) 5652438 - księgowość podatkowa i windykacja podatku płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego

tel. (82) 564 35 51 - księgowość podatkowa i windykacja podatku od nieruchomości od osób prawnych

tel. (82) 564 35 51 - księgowość podatkowa i windykacja podatku od środków transportowych

tel. (82) 564 35 51 – rozliczenie z inkasentami opłaty targowej

tel. (82) 5652438 – zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

tel. (82) 5621164wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych

tel. (82) 5621036wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych

tel. (82) 5655313wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych

tel. (82) 5655745 – wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego

tel. (82) 564 3882 – wymiar podatku od środków transportowych

tel. (82) 564 3882 – wymiar opłaty targowej

tel. (82) 5655745 – opłata skarbowa

tel. (82) 5655745 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

tel. (82) 56544 98księgowość budżetowa Urzędu Miasta (płatności, rozliczenia z kontrahentami)

tel. (82) 5656083księgowość budżetowa Urzędu Miasta (płatności, rozliczenia z kontrahentami)

tel. (82) 5621143 – należności cywilnoprawne (umowy najmu, dzierżawy itp.)

tel. (82) 5621143 – egzekucja mandatów kredytowanych

tel. (82) 5621143 – podatek od towarów i usług i jego centralizacja

tel. (82) 5621164sprawozdania dot. pomocy publicznej

 

Do zakresu działania Wydziału Finansowego należą w szczególności sprawy:

  • gospodarki finansowej Miasta,
  • prowadzenia ewidencji syntetycznej mienia Miasta,
  • realizacji budżetu Miasta, w tym: prowadzenia ewidencji syntetycznej i analitycznej budżetu Miasta, dochodów i wydatków budżetowych, zadań inwestycyjnych, funduszy celowych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez wydziały merytoryczne, obsługi kasowej, ewidencji i windykacji należności,
  • wymiaru podatków, opłat lokalnych oraz stosowania ulg w tym zakresie,
  • obsługi księgowej podatków i opłat lokalnych, ewidencjonowania sprzedaży usług z tytułu wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy oraz sprzedaży mienia komunalnego,
  • ewidencji sprzedaży towarów i usług w zakresie podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT,
  • naliczania i odprowadzania podatków od umów cywilno-prawnych,
  • prowadzenia księgowości i sprawozdawczości związanych z działalnością Urzędu jako zakładu pracy,
  • nadzoru i kontroli nad realizacją dochodów Miasta,
  • analizy finansowej skutków decyzji związanych z opłatami i podatkami oraz przygotowywania wniosków w tym zakresie,
  • wynikające z zakresu działania organu podatkowego właściwego w sprawach opłaty skarbowej,
  • związane z realizacją ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Zaplanuj podróż do Chełma

Podaj swój adres w celu wyznaczenia podróżyWirtualny spacer po urzędzie

Wirtualny spacer po MPGK

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack