Loading
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 029 (stan na I półrocze 2018 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Wydziały Urzędu Miasta

Biuro Zamówień Publicznych

Biuro Zamówień Publicznych

ul. Lubelska 63, 22-100 Chełm

Kierownik Biura:

zddrDorota Szymańska- Kozak

tel. (82) 565-20-73 , 565-20-70 wew. 189

 

 

Do zakresu działania Biura zamówień publicznych należą w szczególności sprawy:

 • koordynowania i nadzoru nad zamówieniami publicznymi w Urzędzie oraz  jednostkach organizacyjnych Miasta
 • opiniowania dokumentów dotyczących zamówień publicznych oraz zamówień o wartości do 14 000 EURO
 • współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych i Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w zakresie publikacji ogłoszeń
 • opracowywania planu zamówień publicznych w oparciu o propozycje otrzymane z poszczególnych wydziałów oraz sprawozdawczości w tym zakresie
 • prowadzenia rejestru zamówień publicznych powyżej 14 000 EURO oraz ewidencji zamówień o wartości do 14 000 EURO
 • prowadzenia wszelkich prac związanych z odwołaniami i skargami w stosunku do zamówień, dla których zamawiającym jest Miasto Chełm i Urząd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Informatyki

Biuro Informatyki

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

 

Kierownik Biura:

p.o. Maciej Matusz

tel. (82) 564-00-10

 

 

Do zakresu działania Biura Informatyki:

 • Administrowanie i pełnienie nadzoru nad wdrożonymi systemami informatycznymi.
 • Wdrażanie systemów informatycznych zwiększających sprawność i efektywność działalności Urzędu.
 • Analiza potrzeb Urzędu w zakresie teleinformatyki i telefonii stacjonarnej oraz opracowywanie koncepcji wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych i telefonicznych oraz techniki biurowej.
 • Prognozowanie i planowanie zakupów sprzętu i urządzeń teleinformatycznych i telefonicznych, przyjmowanie i analiza wniosków zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Urzędu.
 • Prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu, urządzeń teleinformatycznych i telefonicznych oraz oprogramowania.
 • Prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania sprzętem oraz siecią komputerową.
 • Zapewnienie sprawnego działania sprzętu komputerowego i urządzeń telefonicznych oraz systemów informatycznych, w tym podejmowanie działań interwencyjnych związanych z usuwaniem usterek i awarii.
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego na potrzeby Biura Informatyki.
 • Nadzór nad legalnością oprogramowania.
 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania łączności telefonicznej i elektronicznej na potrzeby transmisji danych przetwarzanych w systemach informatycznych.
 • Opracowywanie planów rozwoju usług teleinformatycznych wspierających pracę poszczególnych jednostek organizacyjnych Urzędu.
 • Prowadzenie działań w zakresie informatycznego zabezpieczenia danych przetwarzanych w Urzędzie.
 • Sporządzanie kopii bezpieczeństwa danych systemów informatycznych.
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń informatycznych pracowników.
 • Zapewnienie ochrony, poufności i bezpieczeństwa przechowywania oraz nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych, w tym m.in. prowadzenie kontroli:
  - bezpieczeństwa sieci;
  - legalności oprogramowania.
 • Koordynowanie zadań związanych z tworzeniem i prowadzeniem urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
 • Administrowanie i współpraca z wydziałami w zakresie tworzenia i prowadzenia serwisu internetowego Miasta oraz systemu informatycznego e-urząd.
 • Współpraca z wydziałami Urzędu oraz pełnomocnikiem ds. strategii przedsięwziąć Prezydenta i relacji publicznych w zakresie prowadzenia i aktualizowania strony internetowej Miasta.
 • Administrowanie i aktualizowanie elektronicznego systemu informacji wewnętrznej Intranet Urzędu Miasta.”

 

 

 

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Zaplanuj podróż do Chełma

Podaj swój adres w celu wyznaczenia podróżyWirtualny spacer po urzędzie

Wirtualny spacer po MPGK

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack