Loading
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 029 (stan na I półrocze 2018 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Wydziały Urzędu Miasta

Wydział Organizacji i Nadzoru

Wydział Organizacji i Nadzoru

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. (82) 565-20-70

kmajowkaDyrektor Wydziału:

Krystyna Majówka

Jak załatwić sprawę w wydziale

 

 

Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru należą w szczególności sprawy :

 • organizowania sesji Rady, posiedzeń komisji Rady
 • prowadzenia rejestru interpelacji i zapytań radnych oraz nadzorowania terminowości udzielanych odpowiedzi
 • organizowania pomocy merytorycznej i technicznej związanej z działalnością rad osiedli
 • związane z wyborami  Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP, Parlamentu Europejskiego, sejmiku województwa, rady miejskiej, prezydenta miasta, rad osiedli, ławników i przeprowadzanych referendów
 • organizowania spotkań radnych z wyborcami
 • prowadzenia obsługi kancelaryjno - biurowej Rady,  Przewodniczącego oraz komisji, a także obsługi merytorycznej w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady
 • współudział w organizowaniu obchodów rocznic i świąt
 • obsługi technicznej Młodzieżowej Rady Miasta Chełm we współpracy z Wydziałem Oświaty
 • prowadzenia rejestrów oraz zbiorów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta oraz przekazywanie ich do realizacji
 • obsługi merytorycznej, biurowej i sekretarskiej Prezydenta i Zastępców Prezydenta
 • dotyczące organizacji Urzędu, w tym opracowywania projektów: statutu Miasta, regulaminu Urzędu i zarządzeń wykonawczych, regulaminu pracy, oraz ich aktualizacji
 • kontroli wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania, w szczególności realizowania merytorycznych zadań pod względem przestrzegania przepisów postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej
 • skarg i wniosków oraz postulatów zgłaszanych do Rady i Urzędu
 • kadrowe pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta (za wyjątkiem placówek oświatowych)
 • gospodarowania etatami i funduszem płac
 • szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Urzędu
 • związane ze służbą przygotowawczą nowozatrudnionych pracowników
 • zabezpieczenia pracy Urzędu pod względem techniczno-materiałowym i lokalowym
 • prowadzenia obsługi transportowej Prezydenta, Zastępców i  pracowników Urzędu
 • zarządzania i gospodarowania budynkami administracyjnymi Urzędu i pomieszczeniami wynajmowanymi od Urzędu i przez Urząd
 • prowadzenia archiwum zakładowego i biblioteki Urzędu
 • socjalne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • obsługi interesantów w zakresie kompleksowej informacji oraz działalności merytorycznej jednostek organizacyjnych Urzędu
 • współpracy z wydziałami w zakresie działania biura obsługi interesantów


Wydział Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Wydział Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

ul. Lubelska 63, 22-100 Chełm

 

 

Dyrektor:

Marcin Grel

tel. (82) 564-36-39, 565-22-23 wew. 129

 

 

 

Zastępca Dyrektora:

Marcin Grel

tel. (82) 564-36-09, 565-22-23 wew. 128

 

 

 

 

Jak załatwić sprawę w wydziale

 

 

Do zakresu działania Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą należą w szczególności sprawy:
 • podejmowania działań mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta
 • wynikające z zawartych przez miasto porozumień z miastami partnerskimi i innymi organizacjami, a także z członkostwa Miasta Chełm w związkach i stowarzyszeniach
 • promowania potencjału gospodarczego i kulturalnego Miasta w kraju i za granicą
 • aktualizacji i monitorowania realizacji strategii rozwoju miasta
 • zapewnienia tłumaczenia językowego korespondencji, dokumentacji i opracowań na potrzeby Urzędu i organów Miasta
 • udostępniania herbu Miasta
 • prowadzenia Chełmskiego Centrum Informacji
Do wchodzącego w skład Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą - Centrum Obsługi Funduszy Unijnych należą w szczególności sprawy:
 • prowadzenia działań związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych niezbędnych dla rozwoju Miasta
 • opracowywania projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych, przygotowywania, kompletowania oraz składania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych, we współpracy z wydziałami
 • współpracy z wydziałami w zakresie rozliczania projektów, o których mowa w pkt. 2
 • współdziałania z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie opracowywania projektów i przygotowywania wniosków o  dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych
 • stałego kontaktu z przedstawicielstwami unijnych funduszy pomocowych
 • prowadzenia rejestru realizowanych przez Miasto projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych
 • prowadzenia banku informacji o dostępnych funduszach pomocowych
 • wspierania chełmskich przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków unijnych i innych środków pomocowych
 • wspierania chełmskich przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków unijnych i innych środków pomocowych
Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Zaplanuj podróż do Chełma

Podaj swój adres w celu wyznaczenia podróżyWirtualny spacer po urzędzie

Wirtualny spacer po MPGK

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack