Loading
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 029 (stan na I półrocze 2018 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Zarządzania Kryzysowego

ul. Lubelska 63, 22-100 Chełm

ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

 

Dyrektor Wydziału:

Marcin Dudek

tel. (82) 565-26-28, 565-22-23 wew. 153

 

 

Jak załatwić sprawę w wydziale

 

 

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego należą w szczególności sprawy:

 • obronności i obrony cywilnej, wynikające z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i przepisów obronnych
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej               w tym wyposażenia i utrzymania miejskiego magazynu  przeciwpowodziowego, ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, wynikające z przepisów o samorządzie gminnym i powiatowym
 • obsługi administracyjno – kancelaryjnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 • współpracy i zapewnienia wykonywania określonych w ustawach zadań przez Komendę Miejską Policji i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej
 • zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz organizacji i działania miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego, wynikające z przepisów o zarządzaniu kryzysowym oraz z przepisów o zwalczaniu klęsk żywiołowych.

Do wchodzącego w skład Wydziału Zarządzania Kryzysowego Biura Ochrony należą w szczególności sprawy:

 • Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych określone w § 35 ust. 4
 • ochrony informacji niejawnych, zbiorów danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych w systemach i sieciach teleinformatycznych
 • prowadzenia kancelarii tajnej Urzędu oraz spraw związanych z zabezpieczeniem, udostępnieniem i wydawaniem dokumentów zawierających informacje niejawne osobom posiadającym odpowiednie upoważnienia lub  poświadczenia bezpieczeństwa
 • współpracy z Wydziałem Organizacji i Nadzoru w zapewnieniu fizycznej ochrony Urzędu

 

 

Porady z zakresu powszechnej samoobrony

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Zaplanuj podróż do Chełma

Podaj swój adres w celu wyznaczenia podróżyWirtualny spacer po urzędzie

Wirtualny spacer po MPGK

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack