Loading
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 029 (stan na I półrocze 2018 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Wydział Oświaty

Wydział Oświaty

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

 

Dyrektor Wydziału:

p.o. Beata Wójcik

tel. (82) 565-39-65 , 565-22-23 wew. 170

 

 

Jak załatwić sprawę w wydziale

 

Do zakresu działania Wydziału Oświaty należą w szczególności sprawy:

 • wynikające z pełnienia przez Miasto funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola, szkoły, placówki oświatowe i placówki oświatowo – wychowawcze;
 • inicjowania tworzenia, przekształcania, likwidacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w pkt. 1
 • koordynowania funkcjonowania i sprawowania nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowo – wychowawczych
 • koordynowania zadań związanych z bieżącym utrzymaniem technicznym publicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowo – wychowawczych
 • kadrowe wynikające ze stosunku pracy dyrektorów jednostek i organizacji pracy
 • związane z ewidencją szkół i placówek niepublicznych
 • nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  pracowników i uczniów
 • sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów i sieci szkół ponadgimnazjalnych
 • sprawozdawczości statystycznej dotyczącej placówek publicznych i niepublicznych do  celów  naliczania subwencji i dotacji
 • koordynacji i sprawowania nadzoru nad organizowanym wypoczynkiem zimowym i letnim dzieci młodzieży
 • realizacji i koordynacji zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetowych i zewnętrznych  w zakresie oświaty
 • związane z udzielaniem dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
 • organizacyjne i merytoryczne związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Chełm

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wniosek o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego* w roku szkolnym 2018/2019

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Zaplanuj podróż do Chełma

Podaj swój adres w celu wyznaczenia podróżyWirtualny spacer po urzędzie

Wirtualny spacer po MPGK

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack