Loading
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 029 (stan na I półrocze 2018 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Wydział Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego

Wydział Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

 

p.o Dyrektora Wydziału:

Renata Ciepłowicz

tel. (82) 564-34-09, 565-22-23 wew. 119

 

 

Jak załatwić sprawę w wydziale

 

 

Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego należą w szczególności sprawy:

 • ewidencji gruntów i budynków
 • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
 • rozgraniczeń i podziałów nieruchomości
 • numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic
 • obsługi procesu przejmowania mienia Skarbu Państwa na rzecz Miasta Chełm jako gminy oraz na rzecz Miasta Chełm jako miasta na prawach powiatu
 • opracowywania zasad przejmowania, nabywania i zbywania mienia komunalnego
 • obrotu nieruchomościami gruntowymi i lokalowymi
 • przekazywania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 • nabywania nieruchomości
 • wydzierżawiania gruntów
 • przekazywania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użyczenie
 • odszkodowań za grunty
 • uwłaszczania osób prawnych i fizycznych
 • korzystania z uprawnień właścicielskich i pierwokupów
 • prowadzenia księgowej ewidencji analitycznej środków trwałych Miasta
 • prowadzenia ewidencji analitycznej, windykacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu gruntów komunalnych i Skarbu Państwa, a także wystawiania faktur VAT z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
 • kontroli realizacji obowiązku ubezpieczenia cywilnego od zdarzeń losowych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i posiadania budynków związanych z tym gospodarstwem
 • prowadzenia niektórych spraw z zakresu rolnictwa w tym: stwierdzania okresu    pracy w gospodarstwie rolnym, ochrony upraw przed szkodnikami i chorobami, kontroli upraw niedozwolonych, w tym: maku i konopi
 • regulacji stanów prawnych nieruchomości będących własnością Miasta Chełm   oraz Skarbu Państwa

Do wchodzącego w skład Wydziału Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego  Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należą w szczególności sprawy:

 • administrowania państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym i jego   aktualizacja
 • ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 • zakładania i aktualizacji szczegółowych osnów geodezyjnych
 • prowadzenia baz danych dla Miasta, wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie, doprowadzenia tych baz do zgodności z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej dla Miasta
 • obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego w szczególności  wydawania materiałów i warunków technicznych do wykonania prac oraz kontrola i przyjmowanie do zasobu nowych opracowań
 • sprzedaży materiałów i informacji z zasobu

 


Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Zaplanuj podróż do Chełma

Podaj swój adres w celu wyznaczenia podróżyWirtualny spacer po urzędzie

Wirtualny spacer po MPGK

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack