Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Pocztowa 50, 22-100 Chełm,

 

Kierownik:

Mirosław Grzywna

tel. 82 564-04-93, 565-22-23 wew. 199

 

 


Zastępca Kierownika:

Ewa Suska

tel. 82 564-05-33, 565-22-23 wew. 213

 

 


Zastępca Kierownika:

Grzegorz Woliński

tel. 82 564-02-82, 565-22-23 wew. 198

 

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Stanu Cywilnego

 

 

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należą w szczególności sprawy :


Do wchodzącego w skład Urzędu Stanu Cywilnego – Biura Ewidencji Ludności należą w szczególności sprawy:

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)