Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Pocztowa 50, 22-100 Chełm,

 

Kierownik:

Mirosław Grzywna

tel. 82 564-04-93, 565-22-23 wew. 199

 

 


Zastępca Kierownika:

Ewa Suska

tel. 82 564-05-33, 565-22-23 wew. 213

 

 


Zastępca Kierownika:

Grzegorz Woliński

tel. 82 564-02-82, 565-22-23 wew. 198

 

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Stanu Cywilnego

 

 

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należą w szczególności sprawy :


Do wchodzącego w skład Urzędu Stanu Cywilnego – Biura Ewidencji Ludności należą w szczególności sprawy: