Loading
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 029 (stan na I półrocze 2018 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Biuro kontroli

Biuro Kontroli

ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

 

Kierownik Biura:

Agnieszka Waleczek

tel. (82) 564-33-41 , 565-22-23 wew. 107

 

 

Do zakresu działania Biura Kontroli należą w szczególności sprawy:

 • planowania, organizowania i prowadzenia kontroli Wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Miasta dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, celowy, oszczędny, efektywny i terminowy poprzez:

a) badanie:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi
- skuteczności i efektywności działania
- wiarygodności sprawozdań
- ochrony zasobów
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania
- efektywności i skuteczności przepływu informacji
- zarządzania ryzykiem
b) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za nie odpowiedzialnych
c) wskazywanie sposobu i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w wystąpieniach pokontrolnych

 • prowadzenia zbioru planów kontroli oraz sprawozdań z planów kontroli realizowanych przez właściwe wydziały
 • współpracy z właściwymi wydziałami w zakresie planowania i przeprowadzania kontroli wynikających z realizowanych zadań
 • opracowywania na podstawie wyników kontroli informacji i analiz dotyczących funkcjonowania kontrolowanych jednostek
 • współdziałania z organami kontroli zewnętrznej prowadzącymi kontrole w Wydziałach i jednostkach organizacyjnych Miasta
 • koordynowania postępowania z dokumentami zewnętrznymi organów kontroli i przechowywania dokumentacji pokontrolnej
 • opracowywania projektów odpowiedzi na zalecenia pokontrolne jednostek zewnętrznych dokonujących kontroli w Urzędzie, na podstawie materiałów przekazanych przez jednostki kontrolowane
 • planowania, organizowania i prowadzenia kontroli w innych podmiotach dotowanych przez Miasto oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Zaplanuj podróż do Chełma

Podaj swój adres w celu wyznaczenia podróżyWirtualny spacer po urzędzie

Wirtualny spacer po MPGK

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack