Komisje Rady Miasta

Składy stałych Komisji Rady Miasta Chełm kadencja 2018-2023

 

 

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miasta Chełm

 

I. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 1. Czech Mirosław – Przewodniczący

 2. Baranowski Maciej

 3. Błaszczuk Kamil

 4. Bożeński Longin

 5. Dżaman Ryszard

 6. Fisz Agata

 7. Grabczuk Dariusz

 8. Janicka Katarzyna

 9. Kazimierczak Tomasz

 10. Kowalczuk Mariusz

 11. Krawczuk vel Walczuk Piotr

 12. Lis Joanna

 13. Machowicz Irena

 14. Malinowski Piotr

 15. Mościcki Stanisław

 16. Rożek Edyta Monika

 17. Sikora Marek

II. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 1. Sikora Marek – Przewodniczący

 2. Błaszczuk Kamil

 3. Ćwir Elżbieta

 4. Dżaman Ryszard

 5. Grabczuk Dariusz

 6. Jabłoński Piotr

 7. Janicka Katarzyna

 8. Kowalczuk Mariusz

 9. Krawczuk vel Walczuk Piotr

 10. Mościcki Stanisław

 11. Rybaczuk Dorota

III.Komisja Porządku Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego

 1. Mościcki Stanisław – Przewodniczący

 2. Baranowski Maciej

 3. Bożeński Longin

 4. Dżaman Ryszard

 5. Grabczuk Dariusz

 6. Kowalczuk Mariusz

 7. Malinowski Piotr

IV. Komisja Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska

 1. Otkała Tomasz – Przewodniczący

 2. Ćwir Elżbieta

 3. Dżaman Ryszard

 4. Janicka Katarzyna

 5. Kazimierczak Tomasz

 6. Kowalczuk Mariusz

 7. Lis Joanna

 8. Machowicz Irena

 9. Ostrowska Agnieszka

 10. Rybaczuk Dorota

V. Komisja Rewizyjna

 1. Krawczuk vel Walczuk Piotr - Przewodniczacy

 2. Błaszczuk Kamil

 3. Fisz Agata

 4. Jabłoński Piotr

 5. Kazimierczak Tomasz

 6. Kister Adam

 7. Lis Joanna

 8. Rożek Edyta Monika

 9. Ostrowska Agnieszka

VI. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Kister Adam – Przewodniczacy

 2. Dżaman Ryszard

 3. Jabłoński Piotr

 4. Ostrowska Agnieszka

 5. Otkała Tomasz



Kontakt za pośrednictwem Biura Rady Miasta
22-100 Chełm, ul. Lubelska 65
pokój. nr 29, tel. 82 565 45 57

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KS_