Loading
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Agata Fisz
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 217 (stan na 31 I 2016 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

OŚWIATA

Oświata

Miasto Chełm jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówek oświatowych i wychowawczych.

W roku szkolnym 2015/2016 Miasto Chełm prowadzi 34 jednostek organizacyjnych, w tym:

  • 21 o jednolitej strukturze organizacyjnej
  • 13 o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, zorganizowanej w zespoły.

W roku szkolnym 2015/2016 do 11 przedszkoli miejskich, gdzie zostało utworzonych 57 oddziałów uczęszcza 1 481 dziecido 57 oddziałów, w tym  471 dzieci 3 i 2,5 letnich, 392 dzieci 4-letnich, 464 dzieci 5-letnich i 154 dzieci 6-letnich (lista przedszkoli).

Gmina Miasto Chełm jest organem prowadzącym dla 10 szkół podstawowych, w tym:

  • 5 szkół samodzielnych z klasami I-VI (w tym jedna szkoła z oddziałami integracyjnymi i jedna z oddziałami sportowymi),
  • 4 szkoły wchodzące w skład zespołów szkół (w tym jedna szkoła z oddziałami integracyjnymi i jedna z oddziałami sportowymi), oraz
  • 1 szkoła podstawowa specjalna (w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym)

W 9 szkołach podstawowych ogólnodostępnych naukę podjęło ogółem 3 211 uczniów w 133 oddziałach.

Miasto Chełm prowadzi również 7 gimnazjów, w tym:

  • 1 gimnazjum samodzielne,
  • 4 gimnazjów wchodzących w skład zespołów szkół (w tym jedno gimnazjum z oddziałami sportowymi i jedno z oddziałami integracyjnymi),

oraz:

  • 1 gimnazjum specjalne (w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym),
  • 1 gimnazjum dla dorosłych (w Centrum Kształcenia Ustawicznego)

W roku szkolnym 2015/2016 w 5 gimnazjach ogólnodostępnych dla młodzieży, uczy się 1 638 uczniów w 60 oddziałach, natomiast w jedynym publicznym Gimnazjum dla Dorosłych (CKU), w bieżącym roku szkolnym naukę podjęło 99 uczniów w 5 oddziałach (wykaz szkół podstawowych i gimnazjalnych).

W roku szkolnym 2015/2016 Miasto Chełm prowadzi 9 oświatowych jednostek organizacyjnych na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego o jednolitej lub rozbudowanej strukturze organizacyjnej, w tym:

 • 4 licea ogólnokształcące
 • 5 techników dla młodzieży,
 • 4 zasadnicze szkoły zawodowe,

ponadto 1 placówkę kształcenia ustawicznego i 1 placówkę kształcenia praktycznego.

W 9 szkołach ponadgimnazjalnych, w tym Centrum Kształcenia Ustawicznego, w roku szkolnym 2015/2016uczy się4 586 uczniów w 163 oddziałach (szkoły ponadgimnazjalne).


W szkołach wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego uczy się ogółem 165 uczniów.

W ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Chełm w roku szkolnym 2015/2016 jest wpisanych aktualnie 45 szkoły i placówki prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne, z czego 27 jest uprawionych do otrzymywania dotacji z budżetu miasta.

We wszystkich typach szkół i placówek, publicznych i niepublicznych, w roku szkolnym 2015/2016 uczy się 15 143 uczniów.

Szkoły realizują wiele przedsięwzięć i programów innowacyjnych, prowadząc statutowe działania edukacyjne i wychowawcze efektywnie współdziałają z chełmskimi ośrodkami kultury i sportu.


Chełm to miejsce gdzie funkcjonuje 3 szkoły na poziomie szkolnictwa wyższego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego - Wydział Zamiejscowy w Chełmie. (szkoły wyższe w Chełmie)

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Zaplanuj podróż do Chełma

Podaj swój adres w celu wyznaczenia podróżyWirtualny spacer po urzędzie

Wirtualny spacer po MPGK

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack