A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 60 217 (stan na II polrocze 2019 r.).
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Biuro Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych

nspektor koordynujący – Ewa Szarzyńska- Siłuch

Do zadań biura należy:

1) wymiary podatków:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych,

- podatek od środków transportowych,

- podatek rolny,

- podatek leśny,

- podatek rolny płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,

2) prowadzenie spraw w zakresie opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,

3) udzielenie ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych realizowanych przez biuro,

4) prowadzenie spraw z zakresu zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz sporządzania sprawozdań w tym zakresie,

5) prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

6) przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie zadań realizowanych przez biuro,

7) udzielanie pisemnych informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego,

8) wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatkowej,

9) prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości i powszechności opodatkowania,

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack