A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 029 (stan na I półrocze 2018 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

ul. Lubelska 63, 22-100 Chełm

 

Pełnomocnik: Waldemar Korcz

tel. (82) 565-26-28, 565-22-23 wew. 153

 

 

 

Do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy:
1) organizacji i nadzoru nad pracą kancelarii niejawnej Urzędu, zapewnienia ochronyinformacji niejawnych oraz współpracy z Wydziałem Organizacyjno-
Administracyjnym w zapewnieniu ochrony fizycznej Urzędu;
2) zapewnienia ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
3) zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
4) kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
5) opracowywania, aktualizowania i przedkładania do akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
6) prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7) prowadzenia zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
8) prowadzenia aktualnego wykazu osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
9) przekazywania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli  „poufne” i wyżej, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt.8.

 
Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack