A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 029 (stan na I półrocze 2018 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Biuro kontroli

Biuro Kontroli

ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

 

Inspektor (koordynator) Biura:

Małgorzata Kazimierczak

tel. (82) 564-33-41 , 565-20-70

 

 

Do zakresu działania Biura Kontroli należą w szczególności sprawy:
1) planowania, organizowania i prowadzenia kontroli Departamentów oraz jednostek organizacyjnych Miasta dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, celowy, oszczędny, efektywny i terminowy;
2) prowadzenia zbioru planów kontroli oraz sprawozdań z planów kontroli realizowanych przez właściwe Departamenty;
3) współpracy z właściwymi Departamentami w zakresie planowania i przeprowadzania kontroli wynikających z realizowanych zadań;
4) opracowywania na podstawie wyników kontroli informacji i analiz dotyczących funkcjonowania kontrolowanych jednostek;
5) współdziałania z organami kontroli zewnętrznej prowadzącymi kontrole w Departamentach i jednostkach organizacyjnych Miasta;
6) koordynowania postępowania z dokumentami zewnętrznymi organów kontroli i przechowywania dokumentacji pokontrolnej;
7) opracowywania projektów odpowiedzi na zalecenia pokontrolne jednostek zewnętrznych dokonujących kontroli w Urzędzie, na podstawie materiałów
przekazanych przez jednostki kontrolowane;
8) planowania, organizowania i prowadzenia kontroli w innych podmiotach dotowanych przez Miasto oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
9) koordynowania spraw związanych z zarządzaniem ryzykiem w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych Miasta;
10)przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack