A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 029 (stan na I półrocze 2018 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Departament Promocji i Kultury

Departament Promocji i Kultury
ul. Lubelska 63, 22-100 Chełm
 
 

Dyrektor Departamentu:

 

tel. (82) 565-57-28

 

 

 

 

Do zadań Departamentu Promocji i Kultury należą w szczególności sprawy:
1) promocji Miasta w kraju i poza jego granicami, w tym organizacji oraz udziału w imprezach promocyjnych krajowych i zagranicznych, takich jak: wystawy targi, misje objazdowe, spotkania branżowe;
2) podejmowania działań mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta;
3) wynikające z zawartych przez miasto porozumień z miastami partnerskimi i innymi organizacjami, a także z członkostwa Miasta Chełm w związkach i stowarzyszeniach;
4) zapewnienia tłumaczenia językowego korespondencji, dokumentacji i opracowań na potrzeby Urzędu i organów Miasta;
5) udostępniania herbu Miasta;
6) ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym prowadzenia ewidencji zabytków nieruchomych z terenu miasta Chełm;
7) z zakresu kultury i sztuki i turystyki;
8) z zakresu promowania walorów turystycznych chełmskich podziemi kredowych;
9) współpracy z Chełmskim Ośrodkiem Informacji Turystycznej;
10)koordynowania funkcjonowania i sprawowania nadzoru nad działalnością: Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti, Muzeum Ziemi Chełmskiej
im. Wiktora Ambroziewicza, Chełmskiego Domu Kultury;

 

 

 Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack