A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 029 (stan na I półrocze 2018 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Zarządzania Kryzysowego

ul. Lubelska 63, 22-100 Chełm

ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

 

Dyrektor Wydziału:

tel. (82) 565-26-28, 565-22-23 wew. 153

 

 

Jak załatwić sprawę w wydziale

 

 

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego należą w szczególności sprawy:

a) obronności i obrony cywilnej, wynikające z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i przepisów obronnych,
b) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej w tym wyposażenia i utrzymania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, wynikające z przepisów o samorządzie gminnym i powiatowym,
c) obsługi administracyjno – kancelaryjnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
d) współpracy i zapewnienia wykonywania określonych w ustawach zadań przez Komendę Miejską Policji i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
e) zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz organizacji i działania miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego, wynikające z przepisów o zarządzaniu kryzysowym oraz z przepisów o zwalczaniu klęsk żywiołowych,
f) koordynowania i kierowania działalnością w zakresie planowania i realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego,
g) z zakresu telekomunikacji, w tym świadczenia usług z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
h) związane ze zgromadzeniami publicznymi i imprezami masowymi;

 

 

 

Porady z zakresu powszechnej samoobrony

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack