A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 029 (stan na I półrocze 2018 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Departament Finansów

Departament Finansów
 
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

Dyrektor:

Joanna Babijczuk-Molik

tel. (82) 565-26-07 , 565-22-23 wew. 146

Zastępca Dyrektora:

Irena Lewczak

tel. (82) 565-56-78 , 565-22-23 wew. 208

Jak załatwić sprawę

tel. (82) 564 3882 – zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej

tel. (82) 5652438księgowość podatkowa i windykacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych

tel. (82) 5652438 - księgowość podatkowa i windykacja podatku płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego

tel. (82) 564 35 51 - księgowość podatkowa i windykacja podatku od nieruchomości od osób prawnych

tel. (82) 564 35 51 - księgowość podatkowa i windykacja podatku od środków transportowych

tel. (82) 564 35 51 – rozliczenie z inkasentami opłaty targowej

tel. (82) 5652438 – zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

tel. (82) 5621164wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych

tel. (82) 5621036wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych

tel. (82) 5655313wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych

tel. (82) 5655745 – wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego

tel. (82) 564 3882 – wymiar podatku od środków transportowych

tel. (82) 564 3882 – wymiar opłaty targowej

tel. (82) 5655745 – opłata skarbowa

tel. (82) 5655745 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

tel. (82) 56544 98księgowość budżetowa Urzędu Miasta (płatności, rozliczenia z kontrahentami)

tel. (82) 5656083księgowość budżetowa Urzędu Miasta (płatności, rozliczenia z kontrahentami)

tel. (82) 5621143 – należności cywilnoprawne (umowy najmu, dzierżawy itp.)

tel. (82) 5621143 – egzekucja mandatów kredytowanych

tel. (82) 5621143 – podatek od towarów i usług i jego centralizacja

tel. (82) 5621164sprawozdania dot. pomocy publicznej

Do zakresu działania Departamentu Finansów należą w szczególności sprawy:

a) gospodarki finansowej Miasta,
b) prowadzenia ewidencji syntetycznej mienia Miasta,
c) realizacji budżetu Miasta, w tym: prowadzenia ewidencji syntetycznej i analitycznej budżetu Miasta, dochodów i wydatków budżetowych, zadań inwestycyjnych, funduszu świadczeń socjalnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez departamenty merytoryczne, obsługi kasowej, ewidencji i windykacji należności
d) wymiaru podatków, opłat lokalnych oraz stosowania ulg w tym zakresie,
e) obsługi księgowej podatków i opłat lokalnych, ewidencjonowania sprzedaży usług z tytułu wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy oraz sprzedaży mienia komunalnego,
f) ewidencji sprzedaży towarów i usług w zakresie podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT,
g) naliczania podatków od umów cywilno-prawnych,
h) prowadzenia księgowości i sprawozdawczości związanych z działalnością Urzędu,
i) nadzoru nad realizacją dochodów Miasta realizowanych przez Wydział Finansowy,
j) analizy finansowej skutków decyzji związanych z opłatami i podatkami oraz przygotowywania wniosków w tym zakresie,
k) wynikające z zakresu działania organu podatkowego właściwego w sprawach opłaty skarbowej,
l) związane z realizacją ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
m) rozliczania podatku od towarów i usług wspólnie ze wszystkimi jednostkami budżetowymi;

 

 

 

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack