A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 029 (stan na I półrocze 2018 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Departament Edukacji i Sportu

Departament Edukacji i Sportu
 
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

Dyrektor:

 

tel. (82) 565 39 65

Do zadań Departamentu Edukacji i Sportu należą w szczególności sprawy:
1) wynikające z pełnienia przez Miasto funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola, szkoły, placówki oświatowe i placówki oświatowo – wychowawcze;
2) inicjowania tworzenia, przekształcania, likwidacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w pkt. 1;
3) koordynowania funkcjonowania i sprawowania nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowo – wychowawczych;
4) kadrowe wynikające ze stosunku pracy dyrektorów jednostek i organizacji pracy;
5) związane z ewidencją szkół i placówek niepublicznych;
6) nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
7) sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów i sieci szkół ponadgimnazjalnych;
8) sprawozdawczości statystycznej dotyczącej placówek publicznych i niepublicznych do celów naliczania subwencji i dotacji;
9) koordynacji i sprawowania nadzoru nad organizowanym wypoczynkiem zimowym i letnim dzieci młodzieży;
10) realizacji i koordynacji zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetowych i zewnętrznych w zakresie oświaty;
11) związane z udzielaniem dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;
12) organizacyjne i merytoryczne związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Chełm;
13) z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
14) przyznawania stypendiów sportowych;
15) sprawowania nadzoru nad działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack