A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 029 (stan na I półrocze 2018 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Wydział Inwestycji i Dróg

Wydział Inwestycji i Dróg

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

Inspektor koordynujący: Tadeusz Szwed

tel. (82) 565-26-57

 

 

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Dróg należą w szczególności sprawy :
a) realizacji, nadzoru i rozliczania inwestycji miejskich (z wyłączeniem inwestycji drogowych),
b) koordynowania zadań związanych z bieżącym utrzymaniem technicznym i remontami budynków publicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowo – wychowawczych oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta, a także Urzędu,
c) planowania remontów bieżących budynków stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta;
d) organizacji i zarządzania ruchem na drogach publicznych,
e) prowadzenia spraw związanych z korzystaniem z drogi w sposób szczególny,
f) kreowania polityki rowerowej miasta,
g) związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,
h) związane z udzielaniem dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Chełm dla rodzinnych ogrodów działkowych,
i) sporządzania materiałów planistycznych w zakresie inwestycji oraz sporządzania wykazu zadań inwestycyjnych na kolejny rok budżetowy,
j) nadzoru nad realizacją zadań Zarządu Dróg Miejskich;
Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack