A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 029 (stan na I półrocze 2018 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Architektury i Budownictwa
 
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
 

Dyrektor:

 

tel. (82) 564-33-81

 

 

Jak załatwić sprawę w wydziale

 

 

 

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa należą w szczególności sprawy :

a) kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie Miasta oraz prowadzenia analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym nadzoru w zakresie zachowania walorów estetycznych i użytkowych Miasta,
b) opracowywania materiałów do działań planistycznych, w tym obejmujących problematykę osób niepełnosprawnych i współpraca w tym zakresie z Pełnomocnikiem
Osób Niepełnosprawnych,
c) sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian;
d) wydawania informacji i decyzji administracyjnych o rozstrzygnięciach planistycznych,
e) realizacji zadań wynikających z właściwości organu administracji architektoniczno - budowlanej, a w szczególności: wydawania aktów administracyjnych z zakresu
określonego przez ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawo budowlane,
f) wydawania aktów administracyjnych z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
g) współpracy i zapewnienia wykonywania określonych w ustawach zadań przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Chełma,
h) ustalania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
i) z zakresu Lokalnego Programu Rewitalizacji



























Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack