A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 029 (stan na I półrocze 2018 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Wydział Nieruchomości

Wydział Nieruchomości

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

Kierownik Wydziału: Renata Ciepłowicz

tel. (82) 564-34-09

 

 

Do zakresu działania Wydziału Nieruchomości należą w szczególności sprawy :
a) rozgraniczeń i podziałów nieruchomości,
b) numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic,
c) obsługi procesu przejmowania mienia Skarbu Państwa na rzecz Miasta Chełm jako gminy oraz na rzecz Miasta Chełm jako miasta na prawach powiatu,
d) opracowywania zasad przejmowania, nabywania i zbywania mienia komunalnego,
e) obrotu nieruchomościami gruntowymi i lokalowymi,
f) przekazywania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w tym naliczania opłat i prowadzenia rejestrów,
g) nabywania nieruchomości,
h) wydzierżawiania gruntów,
i) przekazywania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użyczenie,
j) odszkodowań za grunty,
k) uwłaszczania osób prawnych i fizycznych,
l) korzystania z uprawnień właścicielskich i pierwokupów,
m) prowadzenia księgowej ewidencji analitycznej środków trwałych Miasta,
n) prowadzenia ewidencji analitycznej, windykacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu gruntów komunalnych i Skarbu Państwa, a także wystawiania faktur VAT z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
o) kontroli realizacji obowiązku ubezpieczenia cywilnego od zdarzeń losowych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i posiadania budynków związanych z tym gospodarstwem,
p) prowadzenia niektórych spraw z zakresu rolnictwa w tym: ochrony upraw przed szkodnikami i chorobami, kontroli upraw niedozwolonych, w tym: maku i konopi,
q) regulacji stanów prawnych nieruchomości będących własnością Miasta Chełm oraz Skarbu Państwa,
r) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności;
s) prowadzenia spraw związanych z przejmowaniem spadków i darowizn na rzecz Miasta Chełm i Skarbu Państwa,
t) nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego po podmiotach, które nie dokonały we właściwym czasie przerejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym,
u) związane z realizacją ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości,
Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack