A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Szukaj

Logo KDR

Budżet Obywatelski 2015

Protokoły z głosowania mieszkańców Miasta Chełm, którzy ukończyli 16 lat, na zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok w poszczególnych rejonach

Informacja o głosowaniu na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok

Informacja o spotkaniach z mieszkańcami w 4. rejonach miasta

Lista zadań poddanych pod głosowanie mieszkańców w poszczególnych rejonach miasta

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski należy rozumieć, jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków budżetu Miasta Chełm na dany rok kalendarzowy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o zasięgu lokalnym.

Dlaczego warto stosować budżet obywatelski?

Budżet obywatelski jest skutecznym narzędziem zaangażowania mieszkańców w tworzenie swojej przestrzeni na terenie miasta/gminy którą zamieszkują oraz zarządzanie środkami jakie są przekazywane na ten cel, bo tylko mieszkańcy miasta w danym rejonie najlepiej wiedzą jakie inwestycje są niezbędne, aby mieszkańcom żyło się łatwiej i lepiej.

Najczęściej zadawane pytania:

Ile wynosi budżet obywatelski na 2015 rok i jak jest podzielony?

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski to nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu za rok ubiegły na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o zasięgu lokalnym w następnym roku budżetowym. Miasto podzielone zostało na 4 rejony z których na każdy przypada 500 000 zł.

Kto może zgłaszać zadania do budżetu obywatelskiego, w jaki sposób i kiedy?

Każdy mieszkaniec miasta Chełm mający ukończony 16 rok życia może zgłosić zadanie do budżetu obywatelskiego, a w późniejszym terminie również wziąć udział w głosowaniu. Proponowane zadanie zgłasza się na formularzu przygotowanym przez Urząd Miasta Chełm od 18 lipca do 29 sierpnia 2014r.

Skąd można pobrać formularz zgłoszenia zadania i gdzie można go złożyć?

Formularz zgłoszenia zadania można pobrać ze strony Urzędu Miasta Chełm (wejście poprzez zakładkę „Budżet Obywatelski”), ze strony BIP (wejście poprzez zakładkę „Budżet Obywatelski”) oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Chełm ul. Lubelska 65 (parter).


Czy koszt utrzymania obiektu, zadania należy uwzględnić w formularzu zgłoszenia projektu?

W proponowanym przedsięwzięciu należy wskazać szacunkowy koszt realizacji zadania z uwzględnieniem rocznego kosztu utrzymania danego obiektu.


Czy ten sam projekt może zostać zgłoszony przez więcej niż jedną osobę?

Tak, może się zdarzyć, że kilka osób będzie miało taki sam pomysł. Jednak tylko jedna osoba może zgłosić jeden projekt na jednym formularzu (konstrukcja formularza przewiduje wpisanie danych tylko jednej osoby zgłaszającej). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki sam projekt zgłosiło kilka osób na odrębnych formularzach.

Ile formularzy zgłoszeniowych może złożyć wnioskodawca?

Nie ma limitu składanych formularzy. Jednak każdy z nich musi być opatrzony oryginalnym podpisem wnioskodawcy.

Ile wniosków można poprzeć?

Każdy mieszkaniec Chełma, który ukończył 16 lat może poprzeć maksymalnie 3 zadania.

Pliki do pobrania:

 

Dokumenty dotyczące budżetu obywatelskiego

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack