Chełm - największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej. Dawna stolica księstwa, województwa i ziemi chełmskiej. Gród o ponadtysiącletniej historii...

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Loading
http://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na 2019 rok

W dniu 08 stycznia 2019 roku Prezydent Miasta Chełm ogłosił konkursy ofert na dofinansowanie zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie:
    1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
    2. turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Na wspieranie realizacji zadań w 2019 roku przeznaczono następujące środki finansowe:
    1. 720.000,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) – na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
    2. 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) – na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
    3. 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) – na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
    4. 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – na zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.
Konkurs kierowany jest do podmiotów spełniających warunki określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

Termin składania ofert upływa z dniem 28 stycznia 2019 r. Oferty przyjmowane są w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Chełm, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65. Należy je składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczątką z nazwą podmiotu, numerem ogłoszenia z rejestru oraz nazwą konkursu:
    1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – numer 5/2019,
    2. turystyki i krajoznawstwa – numer 3/2019,
    3. kultury, sztuki, ochrony, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - numer 3/2019,
    4. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - numer 3/2019.

Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 63 pok. 17A tel. (0-82) 565 01 58.

Druk oferty wraz z oświadczeniem, można pobrać ze strony Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej (www.umchelm.bip.lubelskie.pl).

Treść ogłoszenia znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65.

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack