Chełm - największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej. Dawna stolica księstwa, województwa i ziemi chełmskiej. Gród o ponadtysiącletniej historii...

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Loading
http://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Rekrutacja do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Chełm na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do przedszkoli i szkół prowadzonych

przez Miasto Chełm na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Chełm na rok szkolny 2017/2018 będzie odbywała się w oparciu o przepisy określone w art. 130 – 164 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r., poz. 59) - Rozdział 6Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i placówek, jak również na zasadach i w terminach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. (Dz.U z 2017 r., poz. 60) oraz w aktach wykonawczych do w/w ustaw, tj.

 • Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole oraz publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 • Do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący publiczne przedszkole oraz publiczną szkołę podstawową określa terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych.

 • Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych oraz klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (szkoły branżowe I stopnia) będą ustalone przez Lubelskiego Kuratora Oświaty do dnia 15 kwietnia 2017 r.

W celu zapewnienia sprawnego skutecznego i przejrzystego naboru dzieci do przedszkoli, podobnie jak w latach poprzednich, postępowanie rekrutacyjne do wszystkich typów szkół i placówek będzie odbywało się z wykorzystaniem systemów elektronicznych, co znacznie ułatwia wszelkie działania rekrutacyjne zarówno dyrektorom jak i rodzicom.

Organizacja procesu rekrutacji do:

 • publicznych przedszkoli, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie odbywała się w 2 etapach, tj. pierwszy etap potwierdzania kontynuacji wychowania przedszkolnego – dla dzieci już uczęszczających do przedszkoli oraz drugi etap rekrutacji - dla dzieci nowo zapisujących się do przedszkola;

 • klas pierwszych szkół podstawowych będzie odbywała się zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe, tj. do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, natomiast w przypadku, gdy szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie kryteriów określonych przez organ prowadzący szkołę.

Przygotowania do naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 trwają także we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych.

WAŻNE:

Szczegółowe informacje dla rodziców oraz kandydatów dotyczące zasad rekrutacji, terminów oraz bieżące aktualności w tym zakresie będą zamieszczane na specjalnie udostępnionej zakładce nt. rekrutacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm, w poszczególnych przedszkolach i szkołach, jak również będą dostępne w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Chełm pod nr telefonu 82 564 09 00.

Przyjazne strony

   
    chdk logomdk logo chcig 2
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack