Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Diagnoza potrzeb społecznych środowiska senioralnego miasta Chełm - 2019 edabska 344
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży edabska 325
Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 edabska 339
Trwa nabór wniosków w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 5 PROO, edycja 2020 edabska 359
Rusza konkurs dotacyjny na projekty sektorowe. Na wnioski wstępne czekamy od 6 maja (od godz. 12.00 w południe) do 30 czerwca (do godz. 12.00 w południe). Wsparcie od 25 do 125 tys. euro mogą otrzymać organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju sekt edabska 283
Informacja o wynikach konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Chełm w roku szkolnym 2019/2020 edabska 484
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHEŁM W ROKU 2020 W ZAKRESIE: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób edabska 828
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego edabska 1624
Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji /RDPP WL/ edabska 611
Spotkanie w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. aglaz 787