Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
INFORMATOR O PODMIOTACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE ORAZ REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA CHEŁM 2020 ROK Aneta Jabłońska 125
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2021 za 2019 rok Aneta Jabłońska 127
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 -2018 za 2018 rok edabska 357
25 listopada - Międzynarodowym Dniem Walki z Przemocą Wobec Kobiet edabska 871
Zasady finansowania zadań w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miejskich jednostek organizacyjnych w 2018 roku edabska 1195
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2018 za 2017 rok edabska 1004
PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO - EDUKACYJNYCH MIASTA CHEŁM DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE edabska 1357
INFORMATOR O PODMIOTACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE ORAZ REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA CHEŁM 2018 ROK 2106
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 4876
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2961