Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
INFORMATOR O PODMIOTACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE ORAZ REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA CHEŁM 2020 ROK Aneta Jabłońska 30
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2021 za 2019 rok Aneta Jabłońska 24
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 -2018 za 2018 rok edabska 258
25 listopada - Międzynarodowym Dniem Walki z Przemocą Wobec Kobiet edabska 683
Zasady finansowania zadań w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miejskich jednostek organizacyjnych w 2018 roku edabska 1098
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2018 za 2017 rok edabska 906
PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO - EDUKACYJNYCH MIASTA CHEŁM DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE edabska 1200
INFORMATOR O PODMIOTACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE ORAZ REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA CHEŁM 2018 ROK 1997
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 4724
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2848