Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
PREZYDENT MIASTA CHEŁM OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA CHEŁM W ROKU 2019 W ZAKRESIE: promocji i organizacji wolontariatu edabska 3
Nabór do Komisji Konkursowej edabska 9
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym edabska 16
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA CHEŁM W ROKU 2019 W ZAKRESIE: działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ edabska 29
Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego - NOWE WZORY !!! edabska 39
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku edabska 46
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHEŁM W ROKU 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych edabska 93
Prezydent Miasta Chełm ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych edabska 175
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHEŁM W ROKU 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych edabska 150
Rostrzygnięcie konkursu na udzielenie schronienia osobom bezdomnym na terenie miasta Chełm edabska 156