Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHEŁM W ROKU 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych edabska 2
Rostrzygnięcie konkursu na udzielenie schronienia osobom bezdomnym na terenie miasta Chełm edabska 6
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa edabska 66
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych edabska 69
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2019 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób edabska 84
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w formie powierzenia edabska 173
Konkurs MZ: Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego: 1.2.4 Promocja karmienia piersią edabska 270
Wystartował konkurs na projekty z zakresu edukacji globalnej edabska 268
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2018 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym edabska 287
Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie zdrowia publicznego w 2018 roku określonego w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na lata 2017 - 2019 edabska 269