Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2021 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych edabska 58
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHEŁM W ROKU 2021 W ZAKRESIE: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób edabska 78
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego edabska 81
Prezydent Miasta Chełm ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego w 2020 roku określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na 2020 rok Aneta Jabłońska 100
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Chełm w roku 2020 w zakresie promocji i organizacji wolontariatu edabska 168
PREZYDENT MIASTA CHEŁM OGŁASZA: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2020 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym edabska 154
ogłoszenie o rostrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży edabska 206
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHEŁM W ROKU 2020 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych edabska 181
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2020 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych edabska 518
PREZYDENT MIASTA CHEŁM OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ZDROWIA PUBLICZNEGO W 2020 ROKU OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W MIEŚCIE CHEŁM NA LATA 2016-2020 edabska 334