Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHEŁM W ROKU 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych edabska 19
Prezydent Miasta Chełm ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych edabska 103
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHEŁM W ROKU 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych edabska 88
Rostrzygnięcie konkursu na udzielenie schronienia osobom bezdomnym na terenie miasta Chełm edabska 89
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa edabska 140
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych edabska 168
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2019 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób edabska 179
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w formie powierzenia edabska 261
Konkurs MZ: Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego: 1.2.4 Promocja karmienia piersią edabska 371
Wystartował konkurs na projekty z zakresu edukacji globalnej edabska 378