Uwaga. Rozpoczynamy Konsultacje Wieloletniego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 -2023

Informacja o rozpoczęciu konsultacji

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 - 2023”

Prezydent Miasta Chełm zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) do zgłaszania propozycji do „Wieloletniego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 – 2023”.

Formularz ankiety „Konsultacje społeczne w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 - 2023” stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Chełm Nr 718/20 z dnia 09 lipca 2020r. w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego „Wieloletniego programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 – 2023”.

Wypełnioną ankietę w terminie do 11 września 2020 r. należy:

Ankieta konsultacyjna TU:

Ankieta do wersja edytowalna.