Spotkanie w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie organizowane w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2020 w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Powyższe spotkanie odbędzie się w dniu 20 listopada 2019r. (środa) o godz. 14:00 w Departamencie Spraw Obywatelskich w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Chełm, sala Nr 2 ul. Obłońska 20.