Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne,,Programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Serdecznie zapraszam na konsultacje projektu ,,Programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, które odbędą się w dniu 24 września 2019 r. o godz. 15.00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełm ul. Obłońska 20 sala Nr 2.

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu propozycji do w/w dokumentu złożonych

w formie ankiet konsultacyjnych oraz wypracowaniu jego ostatecznej formy i zakresu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ) na 2020 rok.

Jednocześnie informuję, iż ramowy dokument znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm www.chelm.pl, w zakładce przyjazne strony ,,Sprawy Społeczne”
- Aktualności.