Rozpoczynamy konsultacje „Programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Drukuj

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konsultacjach  „Programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Prosimy o wypełnienie ankiety konsultacyjnej z propozycjami zadań do realizacji w roku 2020r.

Więcej informacji TU: